7 تا 10 اردیبهشت

سی امین نمایشگاه بین المللی مواد شوینده،آرایشی،بهداشتی،سلولزی و ماشین آلات وابسته

7 تا 10 اردیبهشت

پنجمین نمایشگاه بین المللی ایران سبز (Iran Green)

17 تا 20 اردیبهشت

پنجمین نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران (iran expo 2023 )

27 تا 30 اردیبهشت

بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت،گاز،پالایش و پتروشیمی

7 تا 10 اردیبهشت

سی امین نمایشگاه بین المللی مواد شوینده،آرایشی،بهداشتی،سلولزی و ماشین آلات وابسته

7 تا 10 اردیبهشت

پنجمین نمایشگاه بین المللی ایران سبز (Iran Green)

17 تا 20 اردیبهشت

پنجمین نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران (iran expo 2023 )

27 تا 30 اردیبهشت

بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت،گاز،پالایش و پتروشیمی