نمایشگاه الکامپ ۴ تا ۷ تیر

اجرای تشریفات برای ۷شرکت معتبر از جمله انفرماتیک، راهبر، کپکو، اندیشه، نگار، پارس و…