نمایشگاه آگروفود ۲۶تا ۲۹خرداد ماه

اجرای تشریفات برای ۸ شرکت بزرگ از جمله بیگ بیر، سون استار (ارشا)، پاک، هلدینگ گلرنگ، لایف استار و …