نشست فعالان حوزه سلامت

تاریخ  7 اردیبهشت 1402

واقع در سالن 25 نمایشگاه بین المللی