انجمن سازندگان سازه های فولادی در هتل المپیک

اجرای تشریفات برای انجمن سازندگان سازه های فولادی در هتل المپیک