فیلم ها

آرشیو فیلم های تیم زینو

تیم خدمات نمایشگاهی زینو مفتخر است که بهترین پذیرایی نمایشگاهی و تشریفات نمایشگاهی را همانطور که در خود و شایسته شما مشتریان عزیز است، انجام می دهد.

اجرای تشریفات برای همایش سازمان جغرافیایی وزارت دفاع

کنگره پزشکی هتل المپیک بهمن ۱۴۰۰

کنگره فک و صورت اسفند ۱۴۰۰

کنگره پوست اسفند ۱۴۰۰

برگذاری همایش بهمن ماه ۱۴۰۰

کنگره پوست هتل المپیک اسفند ۱۴۰۰

تیزر نمونه بار های پذیرایی نمایشگاه در سال 1400

نمایشگاه لوازم خانگی ۲۵ تا ۲۸ ابان ۱۴۰۰

نمایشگاه اسانسور ۵تا ۸ اذر ۱۴۰۰

نمایشگاه کشاورزی بوستان گفت و گو۱۴تا ۱۷دی ۱۴۰۱

نمایشگاه رنگ و رزین سال ۱۴۰۰

نمایشگاه اسانسور ۵تا ۸ اذر ۱۴۰۰

نمایشگاه میدکس۲۱تا ۲۴دی ۱۴۰۰

نمایشگاه چوب و یراقالات بهمن ۱۴۰۱